...
Verklig

Wargön Innovation

 

Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens material. I samverkan med entreprenörer, företag och offentliga aktörer utvecklar och kommersialiserar vi nya, hållbara, material. Vi erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från idé-stadie till färdig produkt. 

En idé om ett nytt material kommer aldrig att skapa intresse från marknaden om den inte också åtföljs av en bevisad process- och produktionsteknologi, förutom sedvanlig affärsplan och starkt entreprenörskap. Potentiella intressenter och investerare vill veta vad materialet kostar, vilka egenskaper det har, och om det på ett trovärdigt sätt kan kopplas samman med deras tillverkning. Därför kommer materialinnovationer ofta att handla om att också utveckla nya process- och produktionsmetoder.

Wargön Innovation bygger projekt i samverkan där materialinnovationer guidas genom alla viktiga faser inom produkt- och affärsutveckling. Prototyper tas fram, egenskaper utvecklas och verifieras och affärspotentialen värderas. Produkten eller tjänsten kan här testas i mindre skala på sin väg mot större produktionsvolymer och marknadsintroduktion. Wargön Innovation har sedan augusti 2018 en test- och demoanläggning med ytor för produktion, labb och konferensutrymmen, i Vargön, i Vänersborgs kommun.

Vår organisation är liten och flexibel, och vi kan medverka i alla delar av utvecklingsprocessen. Vi har tillgång till metoder, kompetens, teknisk utrustning samt ett nätverk av entreprenörer, högskola, universitet, företag och forskningsinstitut. Framförallt har vi det genuina engagemang som krävs för att en idé ska nå hela vägen fram till en produkt eller tjänst som är redo att kommersialiseras.

Wargön Innovation leder idag ett flertal projekt, bland annat för att hitta lösningar för en mer effektiv återvinning av textilier samt för att skapa nya nedbrytbara material för användning inom jordbruket och sjukvården. 

 

Finansiärer och samverkansparter

Wargön Innovation är en del av Innovatum och finansieras av EU genom Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun.

Samarbetsparter, bland andra: Västra Götalandsregionen, The Loop Factory, Fiber-X, Vänersborgs Kommun, Sporda Non-woven, RISE, SLU, Svenska Röda Korset, Emmaus Björkå, Högskolan Väst, Re:newcell, Högskolan i Borås, Berendsen, Myrorna, Kappahl, Ragn-Sells, Lindex, Domsjö, Fristads, Haglöfs, SP, Stena Recycling, Textilia, DareU, Organoclick, Södersjukhuset, Twood, Smart Textiles, Stadsmissionen, Textilhögskolan, Ire, Martela, Lammhults, Ackurat, Avfall Sverige, Göteborgs stad, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Renova, Hushållningssällskapet, Göteborsregionenes kommunalförbund, Re:textile, Swedish Fashion Council, NA-KD, TEKO, Market Place Borås
 
 

number of comments
0

Vad tycker folk om Wargön Innovation?


Inga kommentarer ännu