...
Lab

Mekanisk Tillförlitlighet och Livslängd

Mekanisk tillförlitlighet och livslängd är en av de viktigaste egenskaperna hos många produkter, där belastningar ställs mot produktens styrka, och en väl avvägd säkerhetsmarginal krävs. Produkter och konstruktioner som är utsatta för växlande laster över tid går så småningom sönder.

Testbädden tillhandhåller mekaniskt laboratorium och kompetens för att:

  • Utföra livslängdsprovning av material, komponenter, produkter och system för att bestämma hållfastheten.
  • Mäta belastningen i verklig användning samt översätta till en dimensionerande last.
  • Utvärdera tillförlitlighet mot uppställda krav genom statistisk modellering av osäkerheter.

Den unika kombinationen av avancerade laborativa resurser inom provning och fältmätning samt spetskompetens inom beräkning och statistik möjliggör kvalificerad utvärdering av tillförlitlighet och livslängd med tillämpning inom forskning, utveckling, verifiering, standardisering och certifiering.

Uppdragsgivarna finns inom ett flertal branscher; fordons-, flyg- och fartygsindustrin, telekom, kärnkraft, byggsektorn och den tillverkande industrin. RISE är ordförande i det nationella utmattningsnätverket UTMIS, ett forum för institut, tekniska högskolor samt små och medelstora företag, som nu har ett fyrtiotal medlemsorganisationer.

number of comments
0

Vad tycker folk om Mekanisk Tillförlitlighet och Livslängd?


Inga kommentarer ännu