...
Lab Verklig

Träkonstruktioner

Denna testbädd är samlad resurs för provning och utvärdering av trä- eller trärelaterade konstruktioner och produkter.

Testbädden omfattar laboratorier och utrustningar, i vissa fall mobila, på flera orter där det finns möjlighet till provning i allt från full skala, på det mesta, ner till komponentnivå.

Exempel på egenskaper som kan bestämmas:

  • Hållfasthet och styvhet
  • Bärförmåga och funktion
  • Brandsäkerhet
  • Beständighet
  • Tillståndsövervakning i fält
  • Ljud, svikt och vibrationer
  • Limningsegenskaper
  • Emissioner
number of comments
0

Vad tycker folk om Träkonstruktioner?


Inga kommentarer ännu