...
Lab

Integration Catalyst for Residential ICT

”Katalysatorn” är en test och demo-anläggning för internet of things-baserade tjänster i hemmet.

Katalysatorn har som sin främsta uppgift att fungera som testmiljö för små och medelstora tjänsteleverantörer. I Katalysatorn får företagen hjälp med att integrera tjänsterna med varandra, och på olika typer av plattformar.

”Smarta Hem” är ett område i snabb utveckling. Därför testar och utvärderar vi kontinuerligt de standarder eller försök till standarder som lanseras. Likaså följer och uppdaterar vi anläggningens hårdvara.

I Katalysatorn kan företagen också demonstrera sina tjänster och produkter. En programmerbar

ljus- ljud- och bildmiljö gör det möjligt att bygga upp övertygande scenarios och attraktiva simuleringar för att kunna sälja in de nya tjänsterna till kunder eller investerare.

Hittills har Katalysatorn använts till att utveckla tjänster inom energihantering, trygghet och e-hälsa, och har använts i fyra forskningsprojekt. Katalysatorn har finansierats genom Vinnova.

number of comments
0

Vad tycker folk om Integration Catalyst for Residential ICT?


Inga kommentarer ännu