...
Simulerad

Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser

Projektet avser att utveckla en testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggandeprocesser. Testbädden i steg 2 kommer att bestå av ett antal komponenter för import/export av BIM och geodata, en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv, rutiner för hantering av transportnätverk och länkning av distribuerade datakällor samt applikationsprogram för visualisering och navigering.

En viktig användning av testbädden är att praktiskt validera de gränssnitt och standarder för informationsleveranser som utvecklas i standardiseringsprojekt som Svensk Geoprocess och Smart Built Environments projekt för "Standardiseringsbehov för BIM (CoClass)" och "Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov".

Projektet består av ett antal arbetspaket (AP), där utvecklingen av testbädden (AP1) sker med hjälp av ett antal tillämpningsprojekt för digitalisering plan- och bygglovsprocessen (AP2), visualisering av 3D-fastigheter (AP3) samt BIM i produktionen med planering, simulering och produktionsuppföljning med hjälp av ”Internet-ofThings”-teknologi (AP4).

Testbädden kommer att drivas av Centrum för Byggeffektivitet vid KTH för att få en oberoende akademiska koppling och ändå verka kommersiellt. Affärsmodellen kommer att utvecklas och testas under projektets andra år när nya applikationsprojekt kommer att tas in genom att marknadsföra testbäddens tjänster samt för att utveckla kontraktsvillkor och intäktsströmmar för att täcka driften.

I relation till effektmålen för utlysningen kommer den föreslagna testbädden att:

öka integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt öppna standarder
bidra till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets plan och byggandeprocesser
stödja ett förbättrat obrutet informationsflöde i ett livscykelperspektiv
kunna testa innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, brukande och underhåll av vår byggda miljö.

number of comments
0

Vad tycker folk om Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser?


Inga kommentarer ännu