...
Lab

Utvärdering av byggdelar

Enheten för utvärdering av byggdelar är en resurs för företagens kvalitetssäkrings- och produktutvecklingsarbete. Här kan företag undersöka hur byggprodukterna påverkas av klimatpåfrestningar. Testerna sker i inomhusmiljö där fasaden eller delar av fasaden exponeras för olika klimat: regn, slagregn, hård vind och olika temperaturer.

- Tillverkare kan komma hit och montera olika fasader eller byggsystem och se hur de klarar olika regnförhållanden. Vi sköter testförfarandet, men uppdragsgivaren är ofta med för att se hur produkterna beter sig, berättar Eva Sikander vid RISE.

Anläggningen används av större och mindre entreprenadföretag, tillverkare av fasadsystem samt tillverkare av fönster, dörrar och portar.

RISE samverkar med Lunds tekniska högskola, Chalmers och KTH inom området fuktsäkert byggande inom centrumbildningen Fuktcentrum, där en av många frågor är regntäthet och fuktsäkerhet för fasader.

number of comments
0

Vad tycker folk om Utvärdering av byggdelar?


Inga kommentarer ännu