...
Lab Simulerad Verklig

RISE Ytanalys och ytdesign

 

Testbädden innefattar laboratorier utrustade för karakterisering och optimering av ytor och ytineraktioner.

Vi på RISE erbjuder en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner där vi med bred expertis och världsledande utrustning kan stödja kunden genom hela processen från produktidé till marknad. Vi kan också bistå längs vägen när specifika utmaningar eller behov av anpassningar exempelvis på grund av lagkrav eller miljö/hållbarhet uppstår.

Exempel på områden som vi arbetar med är:

 • Felsökning, exv. identifikation av föroreningar, spårning av föroreningskällor och utredning av prestandabrister.
 • Modifiering av ytor där vi kan skräddarsy egenskaper som avstötning, vidhäftning, friktion, smörjning eller laddning för applikationer som smutsavstötning, limning, pulverflöden, valsning, fiberprocesser, medicinteknik och sväljning.
 • Behandling av ytor, exv. inom områden som cleaning/tvättning, målning, polering eller anti-isbehandling.
 • Optimering av effekter, exempelvis inom life-science där vi inte bara karakteriserar de instrumentellt mätbara egenskaperna, utan också genom panelstudier kopplade till verifierade modeller och avancerad statistisk analys kan länka instrumentanalysdata till konsumenternas upplevelser.

Vår expertis innefattar exempelvis tekniska experter, forskare och professorer inom ytkemi, fysikalisk kemi, fysik och psykofysik och på våra välutrustade labb finns avancerad utrustning för kemisk, fysikalisk, psykofysisk och mekanisk karakterisering av ytor.

Som exempel kan nämnas:

 • Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) med möjlighet att göra kemiska kartor över ytors övre 2-10 nm.
 • Atomkraftsmikroskopi (AFM) med moduler för karakterisering av mikro/nano-mekanik, laddning och friktion i ett brett spann av temperaturer, atmosfärer och vätskor samt även utrustning för mikromanipulering för funktionalisering av kantilevrar med kolloidal prob eller fibrer.
 • Environmental scanning electron microscopy (ESEM) med Energy Dispersive X-ray (EDX) där vi kan karakterisera ytstrukturer och göra grundämnesanalys vid ett brett spann av temperaturer samt luftfuktigheter.
 • Konfokal Raman mikroskopi där vi kan göra kemiska kartor över ytor samt djupprofiler.
 • Laserdiffraktion (LD) och ljusspridning (DLS) för mätning av partikelstorleksfördelning hos partiklar i pulverform eller dispergerade i vätska, emulsioner, liposomer eller liknande.
 • Kontaktvinkelmätningar med höghastighetskamera och pikolitersystem som utöver mätning av statiska och dynamiska kontaktvinklar också möjliggör exv. mätning på absorberande, repellerande eller omnifoba ytor.
 • Infraröd reflektionsabsorptionsspektroskopi - IRRAS, och Fourier-transform infraröd spektroskopi / dämpad total reflektion - FTIR-ATR som kan ge information om materialets kemiska funktionella grupper.
 • Flera plasmareaktorer med möjlighet att funktionalisera, aktivera och belägga ytor av olika material och storlek.
number of comments
0

Vad tycker folk om RISE Ytanalys och ytdesign?


Inga kommentarer ännu