...
Lab Verklig

Möbler

Vid testbädden finns experimentella resurser, men även beräkningsverktyg såsom t ex FEM-analyser, för utvärdering av olika typer av möbler och angränsande produkter.

Produkter som kommer ifråga är sittmöbler, bord, sängar, förvaringsmöbler, köks- och badrumsinredningar, utemöbler, kontorsmöbler, stoppade möbler, våningssängar, spjälsängar, resesängar, barngrindar, skötbord, skärmar samt hjälpmedel för rörelsehindrade personer mm.

Produkter utvärderas med avseende på olika egenskaper såsom säkerhet, funktion, stabilitet, livslängd, hållfasthet, ytors tålighet, LCA, brand, motstånd mot fukt , akustik.

Testbädden är frekvent utnyttjad av industrin/marknaden vid framtagande av möbler för märkning enligt TMF:s Möbelfakta, ofta som underlag inför olika typer av offentliga upphandlingar. Utvärdering sker både i utvecklingsskedet och på slutprodukter.

number of comments
0

Vad tycker folk om Möbler?


Inga kommentarer ännu