...
Verklig

Effektivisering av processer och materialflöden inom infrastrukturprojekt

Syfte och mål

Elektrifiering, förarlösa fordon och digitalisering gör att anläggningsbranschen går in i en omvälvande period. Beprövade tekniker och affärsmodeller utmanas och det är av stor strategisk vikt att vara tidigt ute och hitta roller i det nya landskapet. Viktiga teknikskiften innebär stora risker och möjligheter. Arbetet med Västlänken kommer generera stora mängder transporter. Beställande myndigheter önskar i möjligaste mån minska de negativa konsekvenserna i form av utsläpp, buller och transportutrymme. Projektet syftar till att hitta lösningar på ovanstående utmaningar.

 

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall kartlägga det specifika fallet vad gäller transportflöden och processer för att identifiera områden där ny teknik kan komma till användning. Projektet skall även studera och ge rekommendationer vad gäller konkreta teknikval och lösningar. Slutligen skall de affärsmässiga aspekterna studeras. De olika aktörernas roller behöver identifieras vad gäller ansvar, värdeflöden och incitament så en gemensam sund affärsmodell kan skapas.

number of comments
0

Vad tycker folk om Effektivisering av processer och materialflöden inom infrastrukturprojekt?


Inga kommentarer ännu