...
Lab Simulerad Verklig

Energy Technology Center

ETC är en del inom RISE Bioekonomi som genomför forskning och erbjuder tjänster till näringsliv, akademi och samhälle. Fokusområde för forskningen är termokemiska omvandlingsprocesser och de tjänster som erbjuds kopplar huvudsakligen mot kompetenser inom områdena förbränning, förgasning, pyrolys, uppgradering och biomaterial.

Accelerating Innovation in sustainable energy solutions!

“Create customer benefits by providing high-level competences, practical applications, and unique infrastructure for innovations in a sustainable energy system.”

Verksamheten är koncentrerad till en nationellt unik testbäddsmiljö forskning och utveckling inom området termokemiska omvandlingsprocesser som ligger alldeles intill Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

Huvudsakliga kompetensområden och förmågor kan sammanfattas med följande delar:

  • Skräddarsydda experiment under industriellt relevanta förhållanden
  • Beredning och matning av pulverformiga bränslen
  • Sampling och diagnostik i konverteringsprocesser
  • Processmodellering
  • Analys och materialkarakterisering
  • Spraykarakterisering
  • Uppgradering av syntesgas och oljor
number of comments
0

Vad tycker folk om Energy Technology Center?


Inga kommentarer ännu