...
Lab Simulerad Verklig

Energy Technology Center

RISE ETC är en del inom det statliga forskningsinstitutet RISE som genomför forskning och erbjuder tjänster till näringsliv, akademi och samhälle. Aktuella tematiska fokusområden för verksamheten med tillhörande pågående projektarbeten i olika former är följande:

  • Hållbara kolvätebaserade bränslen (syntesgas från olika restströmmar, pyrolysolja, samraffinering av biolojor)
  • Kolfria energilösningar (fossilfri järn- och stålproduktion, metalliska energibärare, nordlig solel)
  • Datorbaserad processoptimering (ProcessAI, CFD simulering, beröringsfri diagnostik)
  • Högförädlade material (gröna kolnanomaterial)

Områdena ovan omfamnar hela verksamheten som är koncentrerad till en nationellt unik testbäddsmiljö för forskning och utveckling i Piteå, främst inom det som beskrivas som termokemiska omvandlingsprocesser. RISE ETC:s roll i innovationspartnerskap är primärt som forskningsutövare med input till frågor som behöver besvaras inom innovationsprocesser där vår kunskap, praktiska erfarenhet och infrastruktur är av värde.

number of comments
0

Vad tycker folk om Energy Technology Center?


Inga kommentarer ännu