...
Lab Verklig

Fältprovsplatser - i marin miljö och tösaltad motorvägsmiljö

Fältprovplatserna drivs av RISE i nära samarbete med Cementa (Träslövsläge och RV 40) och Trafikverket (RV 40) och utgör en unik resurs för beständighetsforskning och produktutveckling av material utsatt för tufft nordiskt klimat.

Fältprovplatsen i marin miljö i Träslövsläge består av två stora betongpontoner placerade i Träslövsläge hamn. Pontonerna möjliggör exponering av material såväl helt nedsänkt i havet, i skvalpzonen som i luft strax ovanför vattenytan.

Fältprovplatsen i tösaltad vägmiljö vid RV 40 består av en 200 meter lång och tre meter bred grusad yta omedelbart bakom säkerhetsräcke direkt i anslutning till vägbanan.

Fältprovplatserna initierades i samverkan mellan näringsliv, universitet, myndigheter och institut i början av 1990-talet för att öka kunskapen om betongs beständighet i tuffa miljöer. Idag, mer än 20 år efter invigningen, utgör dessa testbäddar mycket viktiga anläggningar till gagn för svenskt näringsliv och samhälle.

number of comments
0

Vad tycker folk om Fältprovsplatser - i marin miljö och tösaltad motorvägsmiljö?


Inga kommentarer ännu