title

Lab

Testbädd som ”laboratorium” där enskilda egenskaper/funktioner hos tekniken kan testas i kontrollerad miljö. Specialiserad laboratorieutrustning vid forskningsinstitut, universitet och högskola eller företag är exempel på sådana resurser. Utmärkande är att fokus ligger på test av enskilda funktioner och prestanda, inte på test av hela system i verklighetsliknande situationer.

Se testbäddar

Simulerad

Testbädd som ”konstruerad/simulerad användarmiljö” för test/demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer. Avskilda provbanor för vinterbiltester i norra Sverige är exempel inom denna kategori. Gemensamt är att testbädden här möjliggör tester på system-, process- och produktnivå samt att den avskilda testmiljön erbjuder/simulerar så användningslika förhållanden som möjligt.

Se testbäddar
title
title

Verklig

Testbädd som ”verklig användarmiljö” där teknik testas i och av den verksamheten och organisation där tekniken eller processen är avsedd att användas. Test av nya avfallshanteringssystem i bostadsområden, prov med nya ekologiska insatsvaror i befintliga produktionsprocesser, test av olika typer av ekosystemtjänster eller transportlösningar i specifika stadsdelar är exempel inom denna kategori.

Se testbäddar