...
Lab

Waste refinery

Waste Refinery är ett nationellt kunskapscentrum med inriktning på konvertering av avfall till energi eller annan nyttig tillgång. Forsknings- och utvecklingssamarbetet sker i ett gemensamt kluster bestående av representanter från näringsliv, samhälle och forskningsorganisationer.

Sedan starten 2007 har ett sextiotal utvecklingsprojekt till ett samlat värde av 100 miljoner kronor genomförts inom centret. Företag har i projekten bland annat getts möjlighet att testa metoder för att förbättra sin teknik och sina processer, alltifrån avskiljning av partiklar i rökgaser till effektivare biogasproduktion.

- I de projekt som bedrivits sedan starten har mer än 100 organisationer samverkat - forskare, brukare och teknikleverantörer. En kärna av tjugotalet organisationer deltar kontinuerligt i verksamheten. Övriga organisationer deltar genom att vara aktiva i något eller några enskilda projekt. Verksamheten är behovsdriven och projekt körs både i labb- och fullskala, berättar Evalena Blomqvist, centrumledare Waste Refinery vid RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

En av centrets aktiva parter är Götaverken Miljö, som hittills genomfört två projekt med inriktning på att avskilja föroreningar och återvinna energi ur rökgaser vid avfallsbränning. Testerna har genomförts på Renovas förbränningsanläggning i Sävenäs, Göteborg.

- Vi är med i Waste Refinery för att kunna testa och utvärdera nya idéer. Genom samverkan får vi som teknikleverantör tillgång till fullskaliga och representativa anläggningar som kan nyttjas som testbäddar, säger Lennart Gustafsson vid Götaverken Miljö.

Organisationer kan ansöka om att genomföra projekt inom ramen för Waste Refinery vid fyra tillfällen per år. Upp till 40 procent av finansieringen kan sökas och utgörs av offentliga medel från Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. En motfinansiering på 60 procent från näringslivet krävs därmed i projekten.

number of comments
0

Vad tycker folk om Waste refinery?


Inga kommentarer ännu