...
Lab

Materialåtervinning av plast

Vi erbjuder support i hållbarhetsfrågor, tekniska frågor om plastmaterial, konstruktion, återvinningsmetoder och analysmetoder. Vi genomför också hållbarhetsanalyser, värdeflödesanalyser samt är behjälpliga kring lagstiftning och utbildar inom området.

Ett stort antal utrustningar finns tillgängliga i testanläggningen. För plastbearbetning, uppgradering och prototyptillverkning finns utrustning för granulering av plast, extruder och kompounderingsutrustning, utrustning för pelletering, formspruta och verktyg för prototyptillverkning. Ett flertal utrustningar finns tillgängliga för materialkarakterisering och kemisk analys samt för åldring och livslängdsstudier.

number of comments
0

Vad tycker folk om Materialåtervinning av plast?


Inga kommentarer ännu