...
Lab

EMC - testbädd för störningstålighet av elektronik och för trådlös kommunikationsteknik

Testbädden för EMC och trådlös kommunikation etablerades 1990 och ligger i Borås. Den används för tester, utvärdering och demonstration av elektronisk störningstålighet och för forskning kring ny kommunikations-teknik. Huvudintressenter är fordonsindustri, telekomindustri, tung verkstadsindustri och försvarsindustri.

EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, innebär att elektrisk utrustning ska fungera problemfritt i sin elektro-magnetiska omgivning. Att vara tvungen att stänga av mobiltelefonen på flygplanet eller i sjukhusmiljö är exempelvis två fall där den eletromagnetiska strålningen kan medföra störningar.

RISE har flera mätplatser för EMC-provning, utformade för olika produktområden. Den största, AWITAR används bland annat av fordonsindustrin för avancerade scenariobaserade EMC-tester samt komplexa kommunikations-tester. AWITAR har en kapacitet att ta objekt upp till 70 ton i vikt. Övriga kammare används bland annat för tester av fordonskomponenter, radiosändare och antennkalibrering. Den första stora hallen byggdes i början av 1990-talet och i dag finns totalt sju skärmrum, vilket gör anläggningen till den största i Nordeuropa.

Den kommersiella provningsverksamheten kan delas in i två typer: utvecklingsprovning och slutprovning för att uppfylla standarder (till exempel internationella standarder för E-märkning av fordon och fordonskomponenter med avseende på EMC, lagkravsgodkännande av radiosändare eller kundspecifika standarder).

Globala typgodkännande, certiferingar kan också erbjudas.

EMC-resurserna används även i flera EU-forskningsprojekt där testbädden exempelvis används till forskning  inom kommunikationsteknik. RISE har bland annat stor kompetens inom simulering av elektromagnetiska fält.

 

 

 

 

number of comments
0

Vad tycker folk om EMC - testbädd för störningstålighet av elektronik och för trådlös kommunikationsteknik?


Inga kommentarer ännu