...
Lab Verklig

RISE Processum - bioraffinaderiutveckling från laboratorie- till demonstrationsskala

Industrinära bioraffinaderiutveckling från laboratorie- till demonstrationsskala för hållbar tillväxt.

Bioraffinaderi är ett område som kräver bred samverkan och tillgång till specialistkompetens inom flera områden. Våra kompetensområden inom bioraffinaderi är Bioteknik, Organisk kemi, Restmaterial, Energi, Patent samt Systemanalys. I vår industrinära miljö kan vi ta projekt hela vägen från laboratorie- till demonstrationsskala, vilket har gjort platsen unik och till en internationellt erkänd plats för bioraffinaderiutveckling från skogsråvara. Här finns en bred uppsättning laboratorie- och analysinstrument, främst inom organisk kemi och bioteknik, en omfattande pilotpark och en demonstrationsanläggning för bioraffinaderiförsök.

RISE Processums kompetens, industrierfarenhet och kontaktnät gör oss till en internationell aktör inom bioraffinaderiutveckling. Vår organisation med forskare och experter med kompletterande kompetenser ligger i framkant med att ta fram och utveckla nya tekniker, metoder och produkter för direkt tillämpning i industrin.

RISE Processum genomför uppdrag åt företag, medlemmar, universitet och institut. Uppdragen behandlas med hög sekretess och de samverkansprojekt som genomförs är tydligt reglerade i projektavtal.

Vi bistår våra uppdragsgivare med forskning och utveckling för att hitta nya lösningar och produkter baserade på förnybar skogsråvara liksom på industriella restströmmar och restmaterial. Med vår kompetens och våra pilotutrustningar utför vi utvecklingsprojekt liksom viss produktion av substanser för vidare användning.

 

number of comments
0

Vad tycker folk om RISE Processum - bioraffinaderiutveckling från laboratorie- till demonstrationsskala?


Inga kommentarer ännu