...
Lab

SenSoRe - Testbädd för sensorer och sortering för innovativ återvinning

 

SenSoRe är en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Företag, akademi och andra organisationer samverkar här med utveckling, test och införande av nya produkter eller processer för sortering av komplexa material för en ökad funktionell återvinning. Fokus ligger på metaller, plast och elektronik.

Testbädden lanserades i maj 2019 och ska bli en samlad och neutral arena inom analys-och sorteringstekniker för materialåtervinning. Den är öppen även för användare utanför projektteamet och användningsområdet är inte begränsat till test av en enda specifik produkt, tjänst eller process.

SenSoRe erbjuder:

 • En neutral plattform för att främja samverkan mellan aktörer längs hela teknikvärdekedjan, och därmed främja innovationer.
 • En öppen testmiljö där aktörer kan utveckla, testa och verifiera nya produkter.
 • Partner som jobbar för att generera nya forsknings-, innovations- och verifieringsprojekt som handlar om teknik- och miljöpåverkan inom återvinning.
 • Relation med internationella aktörer inom återvinning och teknik.

Nuvarande partner:

 • Cobolt
 • Elme magnets
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Mobergs produktkontroll
 • Optonova
 • Refind Technologies
 • RISE
 • Hydro
 • Stena Metall
 • Swerim
 • Volvo

Testbädden består av två delar. Basen är en laboratorieinfrastruktur hos Swerim i Kista som är uppbyggd kring ett transportband i industriell dimension. Materialet kan cirkuleras och sensor- och sorteringstekniker testas under industriella förhållanden. Utrustningen består nu av LIBS-teknologi och robotsortering, men labbet är flexibelt utformat för att tillåta utvärdering av olika prototyper.

Den andra delen av testbädden är en arena för diskussion och samverkan mellan medverkande aktörer och en projektplats som underlättar samarbete och kontakt.

En del av den kompetens som finns i testbädden:

 • Laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) sensorsystem
 • Magnetiska sensorsystem
 • Visionssystem
 • Optik
 • Kapslings- och byggsättsdesign
 • Sensorsignalbehandling
 • Dataanalys inkluderande maskininlärning

Testbädden är tillgänglig och öppen för användare utanför projektteamet och användningsområdet är inte begränsat till test av en enda specifik produkt, tjänst eller process. Vill du vara med som partner i testbädden SenSoRe? Välkommen att ta kontakt!

number of comments
0

Vad tycker folk om SenSoRe - Testbädd för sensorer och sortering för innovativ återvinning ?


Inga kommentarer ännu