...
Lab

Robusta elektriska produkter

Expertkompetens och omfattande experimentella resurser att utsätta produkter för olika typer av extern påverkan, både enskilt och i kombination med varandra. Några exempel är kyla, värme, fukt, vibrationer, gas, salt och olika typer av ljus. Dessa kombineras med felanalys och experimentella, numeriska och statistiska metoder för att prediktera livlängd i givna miljöer. Här utvecklas även nya material för förbättrade egenskaper och förlängd livslängd.

- Vi hjälper industrin att utveckla robust elektronik. Ofta handlar det om inbyggd elektronik i fordon, tåg eller marina applikationer, berättar Peter Leisner vid RISE.

Uppdragsgivarna skiftar, från småföretag till stora multinationella företag.

- Tidigare hade företagen egna resurser för att jobba med miljötålighet, men på grund av ämnets tvärtekniska natur söker de alltmer hjälp från experter, säger Peter Leisner.

I takt med att efterfrågan på avancerad miljötålighetsanalys ökar, har de experimentella resurserna kompletterats med nya metoder, till exempel CT röntgen.

number of comments
0

Vad tycker folk om Robusta elektriska produkter?


Inga kommentarer ännu