...
Lab

Bio Economy Lab

Bio Economy Lab är under etableringsfas och startades 2016. Det övergripande målet är att stödja och utveckla näringsliv inom och med koppling till skoglig bioekonomi. Bio Economy Lab är en plattform som bygger på samverkan mellan näringsliv, akademi, institut, offentlig sektor och civilsamhälle och där man tillsammans på ett experimentellt sätt utvecklar och testar verktyg för tjänsteinnovation som bidrar till nya och bättre lösningar (produkter, tjänster och processer) för övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Genom att addera och integrera ett tjänsteperspektiv i biobaserade värdekedjor, genom användardriven och behovsstyrd utveckling och genom värdeskapande processer ska Bio Economy Lab stärka näringslivets innovationsförmåga och möjlighet att få ut nya och bättre biobaserade produkter, tjänster och processer på marknaden.

number of comments
0

Vad tycker folk om Bio Economy Lab?


Inga kommentarer ännu