...
Lab Verklig

KTH LIVE-IN LAB

KTH Live-In Lab är en plattform för ökad innovation i bygg- och fastighetssektorerna och för samverkan mellan akademi och näringsliv. KTH Live-In Lab har flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder.
 
Syftet med KTH Live in Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden. Genom att öka innovationstakten inom bygg-och fastighetssektorerna möjliggör KTH Live-In Lab framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader.
 
Målet med KTH Live-In Lab är att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.  

Test hos KTH LIVE-IN LAB

…

Hur?

Intresseanmälan om att utföra tester, forskning eller utbildning i KTH Live-In Lab sker via hemsidan, www.liveinlab.kth.se

number of comments
0

Vad tycker folk om KTH LIVE-IN LAB?


Inga kommentarer ännu