...
Lab

3D-bioprinting

Med 3D-bioprinting går det att bygga upp biologiska strukturer genom att kombinera ett biologiskt eller syntetiskt material med levande celler. 3D-bioprinting kan till exempel användas för att testa biologiska egenskaper hos läkemedel eller kemikalier och för att utveckla framtidens reservdelar för den mänskliga kroppen.

Inom RISE utvecklar vi kompetens inom själva tillverkningsprocessen och studerar egenskaper och funktion hos 3D-bioprintade system. Vi forskar kring nya material och tillämpningar av 3D-bioprinting inom bland annat cancerforskning. Vi driver projekten i samverkan med medicinska och kliniska forskargrupper och industri.

3D-printing, som också kallas additiv tillverkning, är teknologier som kan användas för att bygga upp strukturer eller komponenter lager för lager. Vid 3D-bioprintning används en kombination av levande celler och stödmaterial för att bygga strukturer som efterliknar levande vävnader. Sådana strukturer är intressanta som system för att testa biologiska effekter av till exempel läkemedel under utveckling eller kemikalier i allmänhet. På sikt förväntas teknologin även kunna leda till framställning av transplantat som kan ersätta vävnader och organ hos sjuka patienter.

Förutom 3D-bioprinting, inkluderar verksamheten forskning och utveckling kring 3D-printning av olika typer av material med fokus mot medicintekniska tillämpningar, där modellering, ytmodifiering, geometrisäkring och materialegenskaper är viktiga delar.

number of comments
0

Vad tycker folk om 3D-bioprinting?


Inga kommentarer ännu