...
Lab

Testbädd för värmepumpar och kylteknik

Vid RISE finns experimentella resurser och beräkningsverktyg för utvärdering av energi -och ljudprestanda på värmepumpar och kylsystem från komponent- till systemnivå. RISE kan utvärdera både värme, kyla och tappvarmvattenproduktion från villa till flerfamiljsstorlek. RISE täcker allt från berg, jord, luft till andra energikällor och har utrustning för alternativa köldmedier och alternativa värmepumpscykler såsom exempelvis absorptionskyla/värme. Exempel på applikationer är värmning och kylning för byggnader, industriapplikationer samt livsmedelskyla.

Resursen används av värmepumpstillverkare, energibolag och företag inom byggsektorn som vill testa och utvärdera olika komponenter, system och värmekällor (luft, bergvärme, vatten).

– Vi tar ett helhetsgrepp över hela innovationskedjan, från forskning och utveckling till demonstratorer, kvalitetssäkring och tekniköverföring, berättar Monica Axell på RISE.

Laboratoriet var det första i Europa att bli ackrediterat för provning av värmepumpar och enheten koordinerar nu International Energy Agencys arbete inom värmepumpsområdet.

– Vi arbetar även med kylapplikationer, exempelvis kyldiskar och kylar inom livsmedelssektorn, från komponent till systemnivå, säger Monica Axell.

number of comments
0

Vad tycker folk om Testbädd för värmepumpar och kylteknik?


Inga kommentarer ännu