...
Lab Verklig

Test Site Sweden

Test Site Sweden drivs som ett program inom Lindholmen Science Park med uppgift att utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Sverige för att stödja utvecklingen av hållbara transportsystem. Genom Test Site Sweden kan Sveriges fordons- och trafikmiljökunnande profileras internationellt.

Industri, samhälle och akademi
Test Site Sweden drivs som ett program inom Lindholmen Science Park på uppdrag av Vinnova. 

Test Site Sweden startade hösten 2006 med uppgift att skapa en demonstrations- och provningsmiljö för produkter och tjänster inom ITS. Här erbjuds aktörer inom industri, akademi och samhällsorganisationer en ny möjlighet till samverkan. År 2013 utökades Test Site Swedens uppdrag med miljöteknikområdet.

Miljö och hållbara transportsystem i fokus
Test Site Sweden består idag av två huvudinriktningar:

Testbäddar inom miljöteknikområdet, på uppdrag av Vinnova. Här har Test Site Sweden rollen att hjälpa Vinnova med utlysningar, utvärderingar, samt ansvara för nätverksaktiviteter. 
Initiera och utveckla nya test- och demonstrationsmiljöer för fordon i syfte att stödja utvecklingen av hållbara transportsystem.

En internationell marknad
Det sker idag stora satsningar på demonstrations- och provningsmiljöer på olika håll i världen. Större nationella test- och demonstrationsförsök drivs eller koordineras av Test Site Sweden och vi har ambitionen att samverka med övrig testverksamhet i Sverige, till exempel de redan etablerade vintertesterna i Norrland. Tillsammans skapar vi en nationell testarena som kommer att ge Sverige en stark internationell attraktionskraft.

number of comments
0

Vad tycker folk om Test Site Sweden?


Inga kommentarer ännu