...
Verklig

ElectriCITY Stockholm

Verksamheten i ElectriCITY drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt. Konkret handlar det om att omsätta klimatavtalet från Paris till lokala energi- och miljöåtgärder genom införande av smart och förnybar energi, hållbara transporter, energieffektiva hus, elbussar och elbilar. Här fungerar Hammarby Sjöstad som en testbädd och demostad för nya hållbara lösningar, kopierbart för andra stadsdelar och kommuner både i Sverige och utomlands.

Projekten inom Hammarby Sjöstad 2.0 drivs genom nya och innovativa idéer, praktiskt handlande och handfast arbete. Ett exempel är projektet Ladda Hemma, där målet är att garagen i stadsdelen ska utrustas med smarta laddningsplatser för elbilar. Redan idag har organisationen hjälpt ett antal bostadsrättsföreningar att sätta upp laddningsplatser i garagen, vilket innebär att det finns över 300 laddningplatser för elbilar i Hammarby Sjöstad. Det gör Sjöstaden till den laddningstätaste stadsdelen i Sverige.

Ett annat exempel är projektet Energi Hemma, där målet att – tillsammans med bostadsrättsföreningar och fastighetsägarna – skapa modeller för energibesparande åtgärder i fastigheterna. Det handlar både om att öka kunskapen och åtgärda fel i energisystemen genom praktiska åtgärder. Via Energi Hemma erbjuds bostadsrättsföreningarna i Sjöstaden en kostnadsfri genomgång av energisystemet i fastigheten. I detta ingår förslag på förbättringsåtgärder, och tips på förnybar energi och investeringar som minska både kostnaden och energianvändningen.

Verksamheten i ElectriCITY sker i nära samarbete med Sjöstadsföreningen, företag, högskolor och olika forskningsorganisationer. Ordförande är Ann-Sofi Gaverstedt, till vardags ansvarig för handelsfrämjande och hållbarhet på Teknikföretagen. Allan Larsson, tidigare ordförande och grundare, är verksam som senior rådgivare. 

number of comments
0

Vad tycker folk om ElectriCITY Stockholm?


Inga kommentarer ännu