...
Lab

Pipe Centre - Kompetenscentrum för rör och rörsystem

Pipe Centre är en mötesplats för problemställningar kring rör och rörsystem för vatten och avlopp, värme och kyla samt gas. Rörledningssystem i marken utgör en betydande del av infrastrukturen i samhället. Systemen måste vara robusta och ha en lång livslängd, uppåt 50-100 år, eftersom kostnader för installation och driftsstopp är stora. Plaströrprovningen började inom centret redan på 1960-talet. Närliggande produkter såsom slangar till fordon och andra tillämpningar tillhör också verksamheten.

Vid Pipe Centre samarbetar RISE med rör- och materialtillverkare, entreprenörer, ledningsägare, branschorganisationer, universitet och högskola samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Det sker en kontinuerlig materialutveckling, produktoptimering och kraven på systemen ökar med tanke på livslängd och billigare installations-, renoverings- och utbyteskostnader. Därför krävs att provningsmetoder och kompetens hela tiden förnyas och utvecklas.

Centret erbjuder tjänster som provning, utvärdering, certifieringshjälp, problemlösningar i forsknings- och utvecklingsuppdrag relaterade till material och produkter och dess användning i rörsystem. Vidare utförs typprovning, inspektionsbesök och rapportering som underlag för märkning av plaströr med Nordic Polymark reglerat av INSTA-CERT m. fl. Centret är det första (2007) godkända laboratoriet inom Euroheat & Power för provning och certifiering av fjärrvärmerör och rördelar. SWEDAC har ackrediterat centret för fler än 140 provningsmetoder. Skade- och haveriutredningar utförs, vilka ger våra kunder oberoende utlåtanden.

Forskningsprojekten finansieras bl a av EU, IEA DHC, Energimyndigheten och Svenskt Vatten Utveckling. När det gäller plaströr har bl a täthet hos flänsförband, effekt av klämning av plaströr vid avstängning, metoder för täthetsprovning av polyetenrör, effekter av repor i polyetenrör och relaxations hos korrugerade och släta rör studerats i projekten.

När det gäller fjärrvärme har nedbrytning av polyuretanskum studerats i flera nationella och internationella projekt. Vidare har centret genomfört ett projekt för Göteborg Energi där en enkel och billig metod har utvecklats och undersökts för att bedöma status (vidhäftning av isolering mot medierör) på en befintlig fjärrvärmeledning utan att ta den ur drift. Inom EU-projektet FC-District togs ett välisolerat fjärrvärmerör fram vars egenskaper verifierades av Pipe Centre.

Centret har en mängd utrustning för beredning av provkroppar, kemiska analyser, generella dragprovningsmaskiner, specifik utrustning för plaströrsprovning av tryckrör och självfallsrör samt specifik utrustning för provning av fjärrvärmerör. Vårt arbete i standardiseringsgrupper både nationellt (SIS) och internationellt (CEN) ger ett kunskapsutbyte och en kontinuerlig omvärldsuppdatering och naturliga kontakter.

 

number of comments
0

Vad tycker folk om Pipe Centre - Kompetenscentrum för rör och rörsystem?


Inga kommentarer ännu