...
Verklig

ElectriCity Göteborg

Eldriven busstrafik

Att testa och utvärdera inom hållbara och elektrifierade resor och transporter är en central del av samarbetet ElectriCity, där de första helelektriska bussarna började testas 2015. I juni 2018 utökas trafiken med elektrifierade bussar i Göteborg. Två helt eldrivna ledbussar i prototyputförande ska testas på en del av linje 16, som har hög turtäthet och ett stort antal resenärer. Demonstrationsbussarna drivs av förnyelsebar el och är extremt energieffektiva, tysta och helt emissionsfria. Ombord har resenärerna tillgång till wifi och möjlighet att ladda mobilen. Hållplatsen vid Teknikgatan på Lindholmen är placerad inomhus. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera platser som inte är tillgängliga för trafik idag och öppnar därför nya möjligheter för planeringen av städer och tätorter.

 

Demoarena för nya produkter och tjänster

Inom ElectriCity skapar vi en plattform för utveckling och tester av tjänster och produkter som kan bidra till attraktivare kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling. Till exempel nya hållplatslösningar, trafikledningssystem och säkerhetskoncept samt system för energiförsörjning och energilagring.  

 

En plattform även för forskning

När en helelektrisk buss rör sig i stadsmiljö, stannar och laddas inomhus, uppstår nya situationer som är intressanta för forskningen. Det kan gälla hur fotgängare och andra sårbara trafikanter påverkas av en buss som är nästan ljudlös, eller hur resenärer uppfattar och använder de nya lösningar som följer med busslinjen. Inomhushållplatser är ett helt nytt fenomen. Hur hanterar man klimatet inomhus, med en buss som kommer och går? Hur bör elsystemen byggas? Och inte minst – hur kan städer planeras på nya sätt? Ny forskning kan ge svar.

number of comments
0

Vad tycker folk om ElectriCity Göteborg?


Inga kommentarer ännu