...
Lab

Bostadsprototyp

Bostadsprototypen ägs av den Vinnovafinansierade Vinnväxt- miljön Smart Housing Småland. Det är en högteknologisk an- läggning för utveckling av innovativa lösningar inom digi- talisering, byggande och boende..

Testbädden är ett fullständigt inrett volymelement på 2 rok med plats för 2-4 personer. Det finns en unik möjlighet att stu- dera ett specifikt volymelement som utgör basen i träbaserade flerbostadshus. Alla möjliga förhållanden inom byggande och boende kan testas i denna miljö. Digitalisering , cirkulär ekonomi och samtliga hållbara kriterier kan adresseras i denna testbädd.

Testbädden fungerar en plattform för alla berörda parter så- som trähustillverkare, planglasleverantörer, fönstertillverkare, energi samt universitet/högskolor och institut

number of comments
0

Vad tycker folk om Bostadsprototyp?


Inga kommentarer ännu