...
Lab Simulerad Verklig

Urban ICT Arena

 

Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena för skapandet av den smarta och hållbara staden.

Testbädden är indelad i fyra lager där projektägare och partners kan utveckla, testa och visa upp sina innovationer och lösningar i skapandet av den smarta och hållbara staden.

Följande organisationer är founding partners av Urban ICT Arena: Ericsson, IBM Sverige, ABB, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm Universitet, RISE ICT, Stockholm stad och Länstyrelsen Stockholm.

Urban ICT Arena består av 4 lager:

  • Ett hårdvarulager med trådbundna och trådlösa nätverk för transport av data som genereras av sensorer och medborgare i staden.
  • Ett mjukvarulager där den samlade data kan lagras, nås, tillhandahållas, sorteras eller analyseras i olika digitala plattformar och artificiella intelligenser.
  • Ett service-och tjänster lager där olika tjänster för staden kan utvecklas, testas och demonstreras.
  • Ett affärsmodellslager där organisationen, processerna, metoderna, modellerna, administrationen, innovationen, relationerna kommer att undersökas, utvecklas och testas.

Urban ICT Arena består av 40 partners och 60 projekt – från stora företag och startups till studenter, forskare och experter från näringslivet, akademin och offentlig sektor.

Läs mer på www.urbanictarena.se

Nyheter

Test your 5G application in Urban ICT Arena

The 5G test platform that Ericsson offers to innovators and service developers within Urban ICT Arena now includes an edge cloud.

The 5G test platform that Ericsson offers to innovators and service developers within Urban ICT Arena now includes an edge cloud. Applications that need to be executed close to the end user – in other words, those that need very low latency or deal with a lot of local data – can now be tested in a real network environment. Find out more about this test environment and how it can support faster application development.

Read more here!

+ Läs hela

SIS presents a survey on future transport

According to a survey by SIS, the Swedish Standards Institute, the transport sector calls for international standards for the development of sustainable transport.

Supporting partner Swedish Standards of Institute, SIS,  has conducted a market research focused on finding key focus areas in the subject area “Future Transport in a Sustainable City”. The survey has been conducted through deep interviews with 30 people from different parts of the transport and automotive industry, innovation support actors and the public sector.

Download the report here!

+ Läs hela
number of comments
0

Vad tycker folk om Urban ICT Arena?


Inga kommentarer ännu