...
Lab

Klimatsimulering

Inom klimatsimuleringsdelen handlar ofta uppdragen om att simulera olika klimat i full skala. För att kunna klara detta har vi två stycken stora anläggningar. I den ena klimatkammaren kan vi testa utrustningar från - 50 °C upp till + 95 °C. Vi kan också reglera fuktigheten för att efterlikna t. ex. tropiska klimat. I den andra anläggningen, vår solsimulator, kan vi efterlikna ökenklimat med rätt solspektra och temperatur. Våra kunder är svensk industri som har behov av att testa sina utrustningar under realistiska förhållanden i full skala.

Kalibreringssidan arbetar med kalibrering av lufthastighet, låga lufttryck, luftflöden och luftfuktighet. Inom dessa områden är vi ett ackrediterat kalibreringslaboratorium.

number of comments
0

Vad tycker folk om Klimatsimulering?


Inga kommentarer ännu