...
Lab

RISE Algforskningsanläggning

Vi behöver minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybara biomaterial och bränslen. Odling av mikroalger som råvara för dessa ändamål har en stor fördel jämfört med odling av raps, majs och andra grödor. Alger kan odlas på oproduktiv mark och konkurrerar därmed inte med livsmedelsproduktionen. De växer fort med högre kapacitet för biomassaproduktion per yta än andra grödor, tar effektivt upp koldioxid från industriutsläpp, kan rena vatten från fosfor, kväve och metaller samt utgöra råvara för framställning av biodiesel, biogas eller andra produkter, t ex plast. På så sätt kan man få industriella kretslopp med stor potential.

På laboratorium odlas alger i flaskor. Alger odlas också i växthus och i pooler utomhus. Utnyttjande av industriell rökgas, processvatten och spillvärme är centralt i målet att industrin ska kunna framställa större mängder biomaterial.

Algprojekt utförs och planeras i samarbete med universitet och industri.

Vi arbetar längs hela kedjan från alger till biomaterial, se exempel nedan:

 • Algodling i rökgas
 • Energieffektiv algodlingsteknik i pilotskala
 • Extraktion och kemiska analyser av biomassans innehåll
 • Metodutveckling för skörd och utvinning av kemiska ämnen i cellerna
 • Sensorteknik för att maximera storskalig produktion av biomassa
 • Energiberäkningar
 • Tillverkning av materialprototyper
 • Påväxtresistens på material
 • Utvärdering av materials hållbarhet och kvalitet, inkl bränsle

Test hos RISE Algforskningsanläggning

…

Vad?

Anläggningen ligger i Borås, invigdes 2014 och är designad för utveckling av algodlingsmetoder med mål att leverera skräddarsydd biomassa i kontrollerad produktion av kemikalier och material. 

Den består av:

 • 1500 m2 utomhusodling med klimatmätning och växthus för småskalig demonstration med möjlighet att koppla till rökgas och spillvärme
 • Labo...

Anläggningen ligger i Borås, invigdes 2014 och är designad för utveckling av algodlingsmetoder med mål att leverera skräddarsydd biomassa i kontrollerad produktion av kemikalier och material. 

Den består av:

 • 1500 m2 utomhusodling med klimatmätning och växthus för småskalig demonstration med möjlighet att koppla till rökgas och spillvärme
 • Laboratorieutrustning för odling i simulerad rökgas under olika närings-, pH och ljusförhållanden
 • Laboratorieutrustning för olika tillväxtförsök och test av resistens mot påväxt
 • Utrustning för extraktion och analys av kemiska ämnen
 • Utrustning för produktion av materialprototyper med tekniker som t ex injektion, extrudering och tryckgjutning såväl som 3D-printing
 • Utrustning för utvärdering av de resulterande materialegenskaperna, t ex hållfasthet och draghållfasthet

 

+Läs mer
…

Hur?

Anläggningen ägs av RISE och erbjuder tjänster både till den offentliga och privata sektorn. Alla tester i anläggningen utförs av institutets personal under full sekretess. 

…

Leverans

Resultat från testbäddsförsök levereras/rapporteras direkt till kund i utvecklingsprojekt under full sekretess. I officiella forskningsprojekt rapporteras resultaten i sammandrag till finansiärer samt publiceras vetenskapligt tillsammans med akademipartners både nationellt och internationellt.

Exempel på möjliga produkter från/användning av...

Resultat från testbäddsförsök levereras/rapporteras direkt till kund i utvecklingsprojekt under full sekretess. I officiella forskningsprojekt rapporteras resultaten i sammandrag till finansiärer samt publiceras vetenskapligt tillsammans med akademipartners både nationellt och internationellt.

Exempel på möjliga produkter från/användning av algbiomassa:

 • Biocrude råoljeextrakt
 • Smörjmedel
 • Biodiesel (inblandning)
 • Pellets
 • Biogas
 • Mjukgörare till plast
 • Metall-adsorption
 • Vattenrening av kväve och fosfor
 • Ytbeläggning av papper
 • Biobaserad plast
 • Läkemedel
 • Mat
 • Djurfoder
 • Koldioxid-infångning
 • Finkemikalier
+Läs mer
…

Spridning

Intressenter för denna testbädd är material-, kemi-, mat-, foder. vatten- och gasrening, läkemedelsindustri samt tung industri och akademiska forskningspartners.

number of comments
0

Vad tycker folk om RISE Algforskningsanläggning?


Inga kommentarer ännu