...
Lab

Testbädd för brand och säkerhet

SP Fire Research utför bl.a. provning av brandegenskaper, analys av brandförlopp och spridning av rök samt tredjepartsgranskningar av brandteknisk dimensionering. Resultaten från utvärderingar genom provning och beräkning kan användas för CE-märkning typgodkännande, P-märkning och annan certifiering i Sverige och en rad andra länder. SP Fire Research arbetar med produkter från många olika områden såsom bygg, sjöfart, fordon, inredning, offshore m.m. och dessutom släckmedel och utrustning för släckning av bränder. Kopplingen till textilområdet är att det för många tillämpningar för textilier, främst för möbeltyger och inredningstextil för offentliga miljöer, finns krav på flamskydd eller brandskydd och därför utgör provning av brand- och flamskyddsegenskaper för textila produkter en viktig del av verksamheten.

number of comments
0

Vad tycker folk om Testbädd för brand och säkerhet?


Inga kommentarer ännu