...
Lab

Testbädd för beständighet och livslängd hos polymera material

Testbädd för beständighet och livslängd hos polymera material - Framtidens Hållbara Material -  erbjuder företag och andra organisationer möjlighet att i ett tidigt skede i utvecklingen av nya polymera material och produkter ha tillgång till hela värdekedjan när det gäller beständighet och livslängd hos polymera material – från kravställning, till prediktering, utvärdering, verifiering, metod- och material utveckling, standardisering och certifiering.

Testbädden strävar efter att vara branschöverskridande och aktiv inom beständighet/livslängdsteknik som kan bidra till snabbare marknadsintroduktion av nya miljöanpassade, biobaserade , beständiga och/eller återvunna material och produkter genom att ge möjlighet till smarta val tidigt i en utvecklingsprocess.

Testbädden vill också fungera som en samlande arena för ökat nätverkande inom området, för kompetensutveckling och för utveckling av området som helhet.

number of comments
0

Vad tycker folk om Testbädd för beständighet och livslängd hos polymera material?


Inga kommentarer ännu