...
Simulerad

Demo, utveckling och simulering av produkter i virtuell ljudmiljö

Sound Design Laboratory, SDL, är en anläggning för utveckling av produkter och miljöer med fokus på ljudegenskaper. Ljudegenskaper testas av konsumenter och tränade experter i verkliga och virtuella miljöer, och analyseras med avancerad teknisk utrustning. Anläggningen är en del i en infrastruktur bestående av:

Kompletta labb för mätning och utvärdering av akustiska egenskaper hos produkter, inklusive

  • Efterklangsrum
  • Transmissionslab
  • Halvekofritt rum
  • Lab för VVS installationer

Kompletta labb för mätning och utvärdering av upplevda ljudegenskaper hos produkter, inklusive

  • Lyssningsstudio med Ambisonics-anläggning för att auralisera och återskapa ljudfält.
  • Multisensoriskt testrum (ISO 8589:2007) med 12 bås
  • Tränad panel för sensorisk analytisk testning
  • Mjukvaror för datainsamling vid konsumenttestning
number of comments
0

Vad tycker folk om Demo, utveckling och simulering av produkter i virtuell ljudmiljö?


Inga kommentarer ännu