…
Paper Province
…

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Vi ägs och drivs av våra drygt 100 medlemsföretag. Med bas i Karlstad är vi verksamma i Värmland med omnejd. Verksamheten kretsar kring fyra strategiska områden: Innovation och utveckling, internationalisering, kompetensförsörjning och regional kraftsamling. Inom innovations- och utvecklingsområdet driver och koordinerar vi ett antal projekt med tillhörande testbäddar. Vi driver också en egen testbädd inom fossilfria laminat för förpackningar.