…
Wargön Innovation
…

Contact

Phone: 0520289400
Email: info@wargoninnovation.se

Address:
Mälderistvägen 1
46830 Vargön

Main contact

Maria Ström
maria.strom@wargoninnovation.se


Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens material. I samverkan med entreprenörer, företag och offentliga aktörer utvecklar och kommersialiserar vi nya, hållbara, material. Vi erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från idé-stadie till färdig produkt.