…
Swerim AB
…

Swerim är ett industriforskningsinstitut inom gruvteknik, processmetallurgi, material, produktionsteknik och tillverkning. Vår styrka är tillämpad forskning för en resurseffektiv och hållbar industri med ett stort industriellt kunnande.