…
RISE
…

Kontakt

E-post: info@ri.se

Huvudansvarig

Jon Haag
jon.haag@ri.se


Ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.