…
ElectriCity Göteborg
…

Ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.