…
Lunds Tekniska Högskola
…

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en fakultet inom Lunds universitet. Vi tar det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknikvetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet.