…
Energi- och MiljöCentrum, EMC
…

EMC skall vara det västsvenska näringslivets främsta nätverk för klimateffektiv och hållbar affärsutveckling. EMC skall vara ett stöd för våra medlemmar kring klimateffektiv och hållbar affärsutveckling. EMC arbetar för att hitta de bästa lösningarna på medlemmarnas behov av kunskap, kontakter och nätverk kopplat till hållbar affärsutveckling.