Välkommen till Swedish Testbeds!

Den 31 maj invigdes äntligen swedishtestbeds.com av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i Kista hos Urban ICT Arena.

Portalen har utvecklats i form av ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environments fokusområde innovationslabb.

Syftet med swedishtestbeds är att stimulera dialog mellan de som har idéer eller driver projekt inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet (behovsägare), och de som har resurser eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna (testbäddsägare).

Målsättningen med swedishtestbeds är att skapa överblick, dialog och samordning i syfte att förenkla vägen till test och verifiering, sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéerna och säkerställa att rätt testbädd används fullt ut. Allt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer.

Testbäddar inom Smart Built Environment ska skapa och erbjuda miljöer för att testa samt verifiera de idéer som är relevanta för Smart Built Environments långsiktiga effektmål – dvs 40% minskad miljöpåverkan, 33% minskning av byggtiden, 33% minskning av byggkostnader samt fler nya värdekedjor och affärsmodeller.

Har du en testbädd som borde finnas med här? Läs mer under vanliga frågor om hur du registrerar din testbädd.

Välkommen till swedishtestbeds.com.