En del av Testbädd Sverige

 

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova arbetar för att stärka landskapet för testbäddar i Sverige. Syftet är att fler företag och organisationer, stora såväl som små, ska få kunskap om vilka miljöer som finns.

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster. I dagarna gick regeringen ut med nyheten att Vinnova satsar en miljard på testbäddar inom offentlig sektor.

Vinnova ansvarar för en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige. I arbetet tillhandahåller och sprider Vinnova information om de testbäddar som finns i Sverige och verkar för att dessa också ska bli attraktiva internationellt. På vinnova.se hittar du bred information om svenska testbäddar, guider och analyser samt utbildning riktad till testbäddsägare.

Swedishtestbeds syftar till att komplettera och fördjupa den information som Vinnova tillhandahåller för att öka spridning och kommersialisering av innovationer inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet.