Diskutera testbäddarnas möjligheter i Almedalen!

Boka in vårt seminarium i Almedalen redan nu.

Tid och plats: Måndag 2 juli i Kl. 14.30-15.15, Teaterskeppet.

Beskrivning:

I samband med Vinnovas lansering av Testbädd Sverige har innovationsprogrammet Smart Built Environment lanserat swedishtestbeds/ den nationella testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande. Vi diskuterar hur detta bidrar till ökad spridning och kommersialisering av svenska innovationer?

Utökad beskrivning:

För att skapa överblick, dialog, tillgänglighet och samverkan bland Sveriges testbäddar har Vinnova nyligen lanserat Testbädd Sverige digitalt. I samma anda har innovationsprogrammet Smart Built Environment nu lanserat swedishtestbeds/ för att synliggöra och tillgängliggöra testbäddar som bidrar till framtidens smarta samhälle. Dessa båda satsningar vill förenkla vägen till test och verifiering samt sporra till att nya idéer utvecklas, korsbefruktas och förädlas. Allt för att snabba upp spridningen och kommersialiseringen av svenska innovationer. Kom och diskutera vad dessa satsningar kan erbjuda dig som driver eller söker efter testbäddar. Swedishtestbeds/ är den nationella testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande som med medel från Vinnova, Formas och Energimyndigheten uppförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Målgrupp:

Testbäddsägare, organisationer inom samhällsbyggnadssektorn, Innovationsbolag, kommuner, myndigheter.

Moderator:

Thomas Sundén, Sustainable Innovation

Medverkande:

Filip Kjellgren, Vinnova

Olle Samuelson, Smart Built Environment

Marcus Lind, IVL Svenska Miljöinstitutet

Petra Dalunde, ICT Urban Arena

Tommy Lenberg, Byggherrarna

Länk till eventet hittar du här!