...
Verklig

Odlande stadsbasarer

 

Klimatsäker, underjordisk, hydroponisk odling (Controlled Environment Agriculture) under en centrumanläggning i Stockholmsförorten Högdalen. Klassisk odlingsteknik kombineras med innovativ belysnings-, styr-, regler-,mätteknik och robotteknik.  En FoU studie belyser hållbarhet i småskaliga system.


I en underjordisk kulvert under Högdalen Centrums fastighet genomfördes rengöring och anpassning av fastigheten. Ett ”rum i rum” byggdes upp för att skydda odlingen. Odlingen drivs med hydroponisk teknik i jordbäddar. Spisa biträder med kunnande, utsäde och näringsämnen. Ett tiotal innovativa företag, svenska och utländska, deltar i en testbädd och provar sin teknik på och i anslutning till odlingen.

Följande teknikföretag deltar:

Raditex.se - programdata för kontroll av näringsflöden i odling

Arvalla - systemarkitektur för digitala funktioner

Ecobot.se - automatiserad såddkontroll

Farmboot – digitalisering av odling, sådd

Heliospectra- LED belysning för odling

Ecotopic – systemkunnande inom biokol

Svensk Akvaponik – använding av biokol i odlingsbädd

Spisa- växthusteknik

Test hos Odlande stadsbasarer

…

Vad?

Företag kan ansluta och samverka med testbädden aktivt eller passivt ( utställning)

 

…

Hur?

Visualiserar småskalig urban grönsakodling i en året-runt, kontrollerad miljö.

Visualiserar fastighetsanpassning. Fastigheten har stått oanvänd i 30 år.

Visualiserar innovativ teknik och samverkan.

…

Leverans

Tillgång för företag till fysisk och virtuell miljö för att prova ut vissa teknikdelar.

Tillgång för organisationer för att del av erfarenheten.

Möjlighet att delta i teknikutställning och tekniska besök.

…

Spridning

Tekniska besök. Egen utställning.

Deltagandei i andra relaterade utställningar och mässor t ex Gastro Nord, Food tech Sweden m fl.

number of comments
0

Vad tycker folk om Odlande stadsbasarer?


Inga kommentarer ännu