...
Lab Verklig

Korrosionsprovning i marin miljö

Korrosion är ett betydande problem i marina miljöer. Vid Institut de la Corrosion:s anläggning i Brest, Frankrike, kan fullskaliga korrosionsprovningar genomföras i havsvatten. Institutet är ett helägt dotterbolag till Swerea KIMAB.

Vid anläggningen kan vi bland annat prova olika komponenter avsedda för konstruktioner till havs, inom olje- och gassektorn eller vindkraftsindustrin.

Provningarna genomförs genom att havsvatten från Atlanten pumpas upp till ett specialbyggt laboratorium där korrosionen kan mätas och analyseras under kontrollerade former. Verksamheten sker i samarbete med det franska institutet Ifremer.

Uppdragsgivare är leverantörer av material och komponenter samt producenter inom olje- och gasindustrin. 

number of comments
0

Vad tycker folk om Korrosionsprovning i marin miljö?


Inga kommentarer ännu