...
Verklig

Korrosionsprovning i fält

Korrosionsprovning under fältmässiga förhållanden är nödvändigt för att få verkliga och relevanta data på materials livslängder och hur de bryts ned i olika miljöer.

För atmosfärisk korrosion utförs detta genom att exponera metallkuponger eller industriella produkter i verkliga miljöer under en bestämd tid och sedan utvärdera korrosionen med standardiserade metoder. Provningen kan antingen genomföras stationärt eller mobilt i transportmiljö.

Fältstationer

Swerea förfogar över flera permanenta fältstationer men har också samverkan med institut som har stationer i marina, industriella och urbana miljöer över hela världen. Våra fältstationer finns i:

  • Lantmiljö (Enköping/Ryda)
  • Stadsmiljö (Stockholm)
  • Industriell miljö (Singapore och Kina)
  • Marin miljö (Bohus-Malmön, Brest och Singapore).

Standarder och parametrar

Miljön vid våra atmosfäriska fältstationer karakteriseras genom mätning av olika miljöparametrar samt genom bestämning av korrosionshastigheter för kolstål, zink, koppar och aluminium i enlighet med standarderna ISO 8565 ”Atmospheric corrosion testing – General requirments for field tests” och ISO 9226 ”Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres”.

number of comments
0

Vad tycker folk om Korrosionsprovning i fält?


Inga kommentarer ännu