...
Real

Lufttäthetsmätning av byggnader

God lufttäthet i en byggnads klimatskal har stor betydelse bl a för byggnadens energianvändning, den termiska komforten, för att minimera risken för fuktskador samt för att erhålla önskad funktion på byggnadens ventilationssystem.

Vid nybyggnation ställs ofta krav på att arbeta med lufttätheten på ett systematiskt sätt inklusive krav på att mäta lufttätheten för att verifiera att det i projektet ställda kravet på lufttäthet uppnås. RISE utför lufttäthetmätning åt byggherrar, förvaltare och byggentreprenörer m fl. Vi har många års erfarenhet av att utvärdera byggnaders lufttäthet genom lufttäthetsmätning och luftläckagesökning.

number of comments
0

What people think of Lufttäthetsmätning av byggnader?


No comments yet