...
Lab Real

Betonginstitutet

CBI har omfattande laboratorier i Stockholm och Borås för provning av betong, såväl färsk som hårdnad.  Hållfasthet, frostresistens och kloridhalt är exempel på ackrediterande provningar som utförs på både orterna. Totalt är vi ackrediterade för ett trettiotal provningsmetoder.

number of comments
0

What people think of Betonginstitutet?


No comments yet