...

Invigning av lasercell

Med den nya utrustningen har vi en flexibel testanläggning för lätta och högpresterande konstruktioner där vi erbjuder:

  • Utprovning, optimering och verifiering av fogningsteknik i demonstratorskala.
  • Vidareutveckling av nya fogningstekniker.

Testbädden är en utvecklingsresurs för fordonsindustri, stål- och metallindustri, verkstad, kraft- och processindustri samt tillverkande industri inom nya material.